Step * of Lemma finite-nat-seq_wf

finite-nat-seq() ∈ Type
BY
ProveWfLemma }


Latex:


Latex:
finite-nat-seq()  \mmember{}  Type


By


Latex:
ProveWfLemma
Home Index