Nuprl Definition : intlex-aux

intlex-aux(l1;l2)
==r if l1 is pair then let a,as l1 
                         in let b,bs l2 
                            in if (a) < (b)  then inl Ax  else if a=b  then intlex-aux(as;bs)  else (inr Ax )
    otherwise inl Ax

intlex-aux(l1;l2) ==
  fix((λintlex-aux,l1,l2. if l1 is pair then let a,as l1 
                                               in let b,bs l2 
                                                  in if (a) < (b)
                                                        then inl Ax
                                                        else if a=b  then intlex-aux as bs  else (inr Ax )
                          otherwise inl Ax)) 
  l1 
  l2Definitions occuring in Statement :  ispair: if is pair then otherwise b less: if (a) < (b)  then c  else d int_eq: if a=b  then c  else d apply: a fix: fix(F) lambda: λx.A[x] spread: spread def inr: inr  inl: inl x axiom: Ax
Definitions occuring in definition :  fix: fix(F) lambda: λx.A[x] ispair: if is pair then otherwise b spread: spread def less: if (a) < (b)  then c  else d int_eq: if a=b  then c  else d apply: a inr: inr  inl: inl x axiom: Ax
FDL editor aliases :  intlex-aux
Latex:
intlex-aux(l1;l2)
==r  if  l1  is  a  pair  then  let  a,as  =  l1 
                                                  in  let  b,bs  =  l2 
                                                        in  if  (a)  <  (b)
                                                                    then  inl  Ax
                                                                    else  if  a=b    then  intlex-aux(as;bs)    else  (inr  Ax  )
        otherwise  inl  Ax


Latex:
intlex-aux(l1;l2)  ==
    fix((\mlambda{}intlex-aux,l1,l2.  if  l1  is  a  pair  then  let  a,as  =  l1 
                                                                                              in  let  b,bs  =  l2 
                                                                                                    in  if  (a)  <  (b)
                                                                                                                then  inl  Ax
                                                                                                                else  if  a=b
                                                                                                                                then  intlex-aux  as  bs
                                                                                                                                else  (inr  Ax  )  otherwise  inl  Ax)) 
    l1 
    l2Date html generated: 2017_09_29-PM-05_48_32
Last ObjectModification: 2017_05_31-AM-10_00_19

Theory : list_0


Home Index