Nuprl Definition : mrec

mrec(L;i) ==  prec(lbl,p.mrec-spec(L;lbl;p);i)Definitions occuring in Statement :  mrec-spec: mrec-spec(L;lbl;p) prec: prec(lbl,p.a[lbl; p];i)
Definitions occuring in definition :  prec: prec(lbl,p.a[lbl; p];i) mrec-spec: mrec-spec(L;lbl;p)
FDL editor aliases :  mrec

Latex:
mrec(L;i)  ==    prec(lbl,p.mrec-spec(L;lbl;p);i)Date html generated: 2019_06_20-PM-02_14_42
Last ObjectModification: 2019_02_24-PM-01_01_34

Theory : tuples


Home Index